SPOLEK PŘÁTELÉ VRBENSKA

Již 20 let pro vás obnovujeme kulturní tradice na Vrbensku!

O NÁS

Spolek Přátelé Vrbenska v roce 2023 slaví 20 let svého vzniku. Tehdy se začal aktivně podílet na kulturně společenském rozvoji města Vrbna pod Pradědem. Naše akce jsou zaměřeny na poznávání místní historie, oživování dávných tradic a snahu přispět k rozvoji města. Připravili a realizovali jsme několik vlastních projektů. Mnohé se vydařily a přidaly mezi oblíbené. Některé se staly novými tradicemi města.

Slety čarodějnic

Slet čarodějnic se konal poprvé v roce 2006 na lesní chatě Sokolka. Později jsme čarodějnice svolávali do areálu Zámečku Grohmann a skalku u Bělidla. Čarodějnické mejdany se pořádaly také pod Vysokou horou v areálu SKI Arény a parku na náměstí u kostela. Baba Jaga na kolovém vozítku se dopoledne nejprve prohnala městem a oznamovala všem kde se svolaný slet čarodějnic pořádá. Kdysi dávno lidé věřili, že se na vršky kopců a hor o Filipojakubské noci slétají čarodějnice na tajemné sabaty, kde čarují. Na košťatech do Vrbna přilétaly také čarodějnice z blízkého i dalekého okolí, kde dostaly účastnický list a letecký průkaz. Tradiční rej bývá zakončen zapálením vatry, upálením nejstarší čarodějnice a opékáním špekáčků.

Svatojánská noc

V roce 2015 spolek poprvé pozval divoženky a děti k nalezení tajemného kořene Mandragory a hledání truhlice s poklady skřítků z Vysoké hory. Na chatě Sokolka lesní víly zkoušely vyrábět zlato z kapradí. Večer jsme probudili všechny bludičky a lesní skřety z Vysoké hory, aby točili přesypacími hodinami budoucnosti. Na Svatojánskou noc babky kořenářky připravují vzácné bylinky, výtečné lektvary, mastičky a nabízejí vzácné koření. Zámeček Grohmann, Andělka na SKI Aréně a areál Rákosí v Mnichově se staly místy setkávání bludiček a duchů, ale byly i místem přímých kontaktů s nadpřirozenými bytostmi. Lesní víly kladly věnečky z devatero lučního kvítí ke Kamenu mudrců, volily Královnu Svatojánské noci a vyzývaly spolky města k zapálení Svatojánských ohňů na vrbenských kopcích.

Dlouhá noc

Poprvé se konala v roce 2007 ve spolupráci a záštitou obce Ludvíkov. V regionu tak vznikla atraktivní letní prázdninová aktivita. Programově byla spojena s pořádáním zábavných her a soutěží „Mistrovství světa v netradičních disciplínách“ v Ludvíkově. Dětí nejvíce zabavila šlehačková a čokoládová bitva, pojídání melounů a závody v plavání na sucho. Dospělí soutěžili v plivání fazolí do dálky, pojídání hrášku na čas, hod vejcem sem a tam nebo vytloukání žížal. Večer na podiu vystoupily rockové hudební kapely, hrající celou noc.
Některé projekty byly realizovány s finanční podporou EU prostřednictvím Euroregionu Praděd. Všechny jsme pořádali společně s našimi polskými partnery z obce Wilamowice Nyskie a gastronomickým spolkem „Sami sobie“. Dlouhá noc je přínosem kulturně společenských akcí a přispěla k podpoře rozvoje CR v regionu.

Lesní slavnost Lapků z Drakova

Lesní slavnost na Drakově patří mezi největší prázdninové akce v jesenickém regionu. Je také organizačně a finančně nejnáročnější. Standartní programovou a organizační kvalitou si získala značnou oblíbenost a zejména rodiny s dětmi tvoří největší skupinu návštěvníků. Slavnost Lapků na Drakově má pozitivní přínos pro Vrbno a celý Jesenický region. Letos jsme pořádali již XVIII. ročník. Spolek byl za tuto slavnost několikrát oceněn Nadací OKD, jako „Nejlepší projekt v ČR“. V roce 2018 nám byla udělena prestižní cena YES LIKE Sdružením cestovního ruchu Jeseníky. Mnohé ohlasy na sociálních sítích nám potvrzují vysokou oblíbenost a trvalý zájem o tuto akci. Největšími partnery jsou Biskupské lesy, Moravskoslezský kraj a město Vrbno pod Pradědem. Spolupracujeme s mnoha dalšími společenskými a podnikatelskými subjekty, regionálními spolky a dobrovolníky. Děti a mládež zde mají vstup zdarma. Pro ně jsou připraveny mnohé lesní atrakce, ukázky rýžování zlata, vodník u Slučího potoka, řezbářské a rytířské atrakce, s Vandrovní knížkou mohou putovat a hledat poklad lapků z Drakova. Programově je slavnost motivována vzpomínkou na dávnou historii a vedena snahou upozornit na potřebu záchrany zdejší technické památky, torza Lorenzovy dřevouhelné hutě. Je jedinečnou památkou tohoto druhu na Severní Moravě. Na přípravě slavnosti nám pomáhají také vrbenské spolky hasiči a rybáři. Podle potřeb pomáhají spolky Myslivců a invalidů.

Vrbenské Vánoce

Spolek Přátelé Vrbenska některé své projekty zaměřil na oživení vánočních tradic, a akcí pro děti. V roce 2008 v ZK Mír jsme poprvé uspořádali Evropské Vánoce & Mikulášské zabíjačkové hody a čertovské rojení dětí. Tehdejší příznivý ohlas veřejnosti spojený s vysokou návštěvnosti dětí nás povzbudil. Vánoční akce jsme opakovali a námětově rozšiřovali. Později jsme založili Vánoční království a Vánoční stezku, adventní akce dnes patří mezi naše zdařilé a opakované spolkové aktivity. Některé byly podpořeny evropskými dotacemi a pořádali jsme je společně s našimi polskými partnery z obce Wilamowice Nyskie. Podporu nám poskytuje město Vrbno pod Pradědem, podnikatelé a firmy města. Spolupracují s námi městské organizace a místní spolky. Našim cílem je vánočními akcemi přispět k vytvoření dobré předvánoční atmosféry a pohody v rodinách.

Silvestrovský výšlap

Silvestrovský výšlap k Mirkovu prameni se postupně stal dobře známou a oblíbenou silvestrovskou procházkou za Dvanácti měsíčky, kde pohádková Maruška rozdává dětem čerstvé jahody. V počátcích silvestrovské zábavy jsme pořádali „Silvestrovský pekáč“, který na sjezdovce SKI Arény umožňoval sjezd na čemkoliv, vždy za mimořádně velkého zájmu veřejnosti. Později pro nedostatek sněhu jsme „pekáč“ zrušili a veřejnost pozvali na Silvestrovský výšlap k zřícenině hradu Fürstenvalde. Lidé si oblíbili výšlap k Mirkovu prameni pod Vysokou horou, a proto tento výšlap opakujeme. Zúčastňují se ho všechny věkové skupiny a největší zastoupení šlapajících návštěvníků je z okolních penzionů, hotelů a chat. Těší nás, že početnou skupinu tvoří celé rodiny s dětmi. Pamětní novoročenka a výhled z Vysoké hory je odměnou a příležitostí pohlédnout shůry na naše pěkné město Vrbno pod Pradědem. Pro mnohé je výšlap dobrým odpoledním startem a sportovně motivačním doplňkem jejich silvestrovského dne.

Máme kamarády

Mezinárodní partnerství Spolku Přátelé Vrbenska se spolkem Sami Sobie z obce Wilamowice Nyskie v Polsku vzniklo v roce 2009, později jsme spolupráci rozšířili s Královstvím jezer a hor z města Nysa. Každoročně s nimi realizujeme společné projekty. Některé s podporou města Vrbno pod Pradědem, některé mezinárodní projekty byly financovány z prostředků EU, prostřednictvím Euroregionem Praděd. Cílem je udržení dobrého a aktivního přátelství, využívání zkušeností partnerů a poznávaní života přátel v příhraničním regionu. Naše spolky mají za sebou téměř patnáct let česko-polské spolupráce. Veřejnosti jsme polské partnery představili na akcích Dlouhá noc, Vánoční akce, Silvestrovský výšlap a Kulinářském festu na Myslivecké chatě v Mnichově. V Polsku se Spolek Přátelé Vrbenska prezentoval nejčastěji na gastro akcích v městě Glucholazy, Nysa a na Dožínkové slavnosti v partnerské obci Wilamowice Nyskie. V polské obci Packow jsme v roce 2018 vyhráli mezinárodní soutěž kulinářských spolků, kdy námi uvařený zvěřinový guláš s kynutými knedlíky byl oceněn prvním místem. Ochutnávka na Vojvodských dožínkách tak významně a dobře prezentovala město Vrbno pod Pradědem. Dobré partnerské vztahy máme také v obci Heřmanovice (Heřmanovické kočky), v Osoblaze s ochotnickým spolkem, ve Dvorcích se spolkem „Paní dívek“ a dlouhá léta spolupracujeme se sousedským spolkem ACTAEA Karlovice. Jsme zakládajícím členem MAS Hrubý Jeseník s aktivním zastoupením ve výboru. Dobré partnerství udržujeme s okolními obcemi Ludvíkov, Karlová Studánka, Heřmanovice a Karlovice. Partnerství přispívá k dobrému jménu a prezentaci města Vrbna pod Pradědem.

Umíme se také bavit

Kultura a společenská zábava byla vždy potřebným „kořením“ života“. Členové Spolku Přátelé Vrbenska se na svých spolkových akcích umí dobře a vesele pobavit. V minulosti jsme uspořádali několik společných tematických zájezdů do Krakowa, Wroclawi a do vinných sklepů na Moravě. Několikrát jsme zorganizovali bowlingové spolkové soutěže, přátelské posezení a setkávání s partnery a jiné společenské akce. V České televizi v Praze jsme se zúčastnili natáčení dětského pořadu pro děti s Jitkou Molavcovou. Přijali jsme pozvání k spolupráci a účasti na „Veletrhu volného času mládeže“ v základní škole ve Vrbně, kde jsme dětem připravili zábavné hry a soutěže. Podobně jsme připravili zábavné odpoledne na akci pořádané střediskem STŘECHA na tenisových kurtech. Děti si zde prošly tajemnou stezku a hledaly poklady lesních skřítků. Se spolkem Everest jsme zabezpečili Drakiádu v Mnichově s agenturou Dobrý den Pelhřimov.
Spolek Přátelé Vrbenska se více aktivně podílí na některých Vrbenských kulturně společenských akcích a projektech. Využili jsme pozvání města k pořádání výstav na Vrbenských slavnostech. Od roku 2003 každoročně připravujeme tematické výstavní expozice z vrbenska. Často ve spolupráci s archivy a muzei (Bruntál, Opava, Jeseník, Javorník, Krnov, Praha, Brno a další). Využíváme k tomu také zapůjčených exponátů z archivu soukromých osob. Výstavní činnost je jednou z našich priorit.

Výstavní činnost 2003 – 2022:

  • 2003 výstava – Poštovní historie a současnost města Vrbna pod Pradědem
  • 2004 výstava – Historie a současnost města Vrbna pod Pradědem
  • 2005 výstava – Rytíři průmyslové revoluce (rozvoj průmyslu ve Vrbně)
  • 2006 výstava – Proměny řeky Opavy v toku času
  • 2007 výstava – 10 let po povodni …
  • 2008 výstava – O Císařské řezbářské škole ve Vrbně
  • 2009 výstava – Z dějin dolování a zpracování rud na Vrbensku aneb když tu ještě žili permoníci
  • 2010 výstava – Ze života spolků ve Vrbně pod Pradědem
  • 2011 – 2022 každoroční galerie a výstavy (Výstava na ulici, Bejvávalo, Vrbno v proměnách času a další).

Významně jsme se podíleli na prezentaci města Vrbna pod Pradědem v Senátu ČR v Praze, kde jsme představili vlastní expozicí s prezentaci Spolku Přátelé Vrbenska. Na slavnosti Vrbno se baví svoji výstavní činnost doplňujeme o zábavné atrakce a hry pro děti. Vydali jsme knihu k výročí 400 let města Vrbna pod Pradědem a zorganizovali I. Bál Vrbenských spolků v ZK Mír v roce 2011. V roce 2022 jsme zpracovali obrazovou kroniku města Vrbna 1611 – 1945, která je tiskově zobrazena na dvanácti velkoplošných tabulích v hliníkových stojanech. V Domově seniorů jsme v roce 2012 uspořádali přednášku a poskytli historické fotografie objektu k obrazové dekoraci chodeb domova. Na žádost starostky obce Karlová Studánka jsme v Hudebním pavilonu při příležitosti obecní slavnosti a otevření sezóny lázní připravili obrazovou galerii s přednáškou (2012).

Spolek Přátelé Vrbenska celou svoji dvacetiletou činnost zaznamenával a archivně ukládal. Z bohatého archivu jsme připravili velké obrazové výstavní tabule (100x100cm), kterými jsme vzpomněli dvacetileté období působení ve městě. Obrazové tabule jsou důležitým zdrojem dokumentačního zachování událostí města Vrbna pod Pradědem.