SPOLEK PŘÁTELÉ VRBENSKA

Již 20 let pro vás obnovujeme kulturní tradice na Vrbensku!

Zkraťte si čekání na Vánoce rodinou adventními procházkami vánočně vyzdobenými ulicemi města Vrbna pod Pradědem. Zveme děti na putování vánočním časem a za Vrbenskými tradicemi. Spolek Přátelé Vrbenska s vrbenskými městskými organizacemi a dalšími partnery pro zpestření předvánočních dnů připravil zábavné adventní neděle. Stezky povedou z Vašich domovů na Vrbenské vánoční akce:

Vánoční stezky:

 • ŽELEZNÁ neděle 3. 12. 2023
  • zapálíme svící NADĚJE
  • Rozsvícení Vánočního stromu města s programem „u kruháče,“ od 17 hod.
 • BRONZOVÁ neděle 10. 12. 2023
  • zapálíme svíci LÁSKY
  • Vánoční království s bohatým programem na gymnáziu 15 – 18 hod.
 • STŘÍBRNÁ neděle 17. 12. 2023
  • zapálíme svíci RADOSTI
  • Vánoční odpoledne ve Střeše s programem a losováním 15 – 18 hod.
 • ZLATÁ neděle 24. 12. 2023
  • zapálíme svíci MÍRU
  • Štědrý den – oslavíte doma se svými nejbližšími.
  • Kalendář Vánočního království můžete potom doplnit svým selfíčkem – rodinnou Vánoční fotografií.

Informace o programu jednotlivých akcí budou postupně zveřejněny na plakátech,
pozvánkách, sociálních sítích, webu spolku a ve Zpravodaji města.

Putovní kartičku Vánoční stezky (razítkovací hra) a kalendář Vánočního království
zakoupíte v informačním centru u pošty od 20. 11. 2023. Prodej zajistíme také na
adventních akcích:

 • neděle 3. 12. 2023 Rozsvícení vánočního stromu města (u kruháče)
 • neděli 10. 12. 2023 Vánoční království (na gymnáziu)
 • neděli 17. 12. 2023 v Kulturním, informačním a vzdělávacím centru KIV (Střecha).

Všechny cíle Vánočních stezek májí pestrý vánoční program. V každém cílí vám „Anděl Vánočního království“ označí putovní kartičku adventním razítkem. Razítko je podmínkou pro zařazení číslovaného ústřižku vaší kartičky do vánočního losování o ceny. To proběhne v neděli 17. 12. 2023 ve „Střeše.“ Vánoční ceny věnuje Město Vrbno pod Pradědem a vylosováno bude 30 věcných cen. Slosovány budou všechny
odstřižené číslované ústřižky z putovní kartičky. Výdej cen proběhne ihned po skončení slosování a zábavného odpoledne ve Střeše. Výsledky losování budou také zveřejněny na soc. sítích města a Střediska kultury a vzdělávání KIV (Střecha).

Pořadatelé a partneři:
Spolek Přátelé Vrbenska, Město Vrbno pod Pradědem, Kulturní, informační a
vzdělávací centrum KIV (Střecha), MŠ Jesenická, MŠ Ve Svahu, ZŠ Vrbno, DPS
Mnichov, TS města a partnerský spolek „Sami Sobie“ z polské obce Wilamowice
Nyskie.

Železná neděle

Bronzová neděle

Stříbrná neděle

Zlatá neděle